Nepli Rass kouyon

Enn bann komik pe kass disik
Rode fer foser pass pou sover
Touni  Zanlwi
Gran nwar Ecroignard
Ape krwar mazanbik enn bann bourik
Bann tret ape fer fet
Nou maler ape fer zot boner
Pran pitay pou fer marday

Lor nou ledo zot pe mont sato
Roul bel bel loto
Pass vakans lor bato
Nou zenfan tas lor poto
Dan robine pena dilo
Nou lavi anbalao
Pou gagne boulot
Pe bizin chato

Gregoire pe rod laglwar
Veder pe pass diber
Leeshim pe zwe fim
Ton loyo pe fer cholo
Edley pe vey seke
Ar kreol zot pe bat lakol
Pe panse kreol mank rol
Nou lakaz kapav an tol
Mai nou finn sarye pei lor nou zepol

Sak kou zot sanz kazak
Zot kasiet dan fatak
Zot dir nou atak
Lor nou ledo zot mont dadak
Zot pran zot pou bann jak
Ek nou bann gajak
Zour nou desann an vrak
Zot pou grene couma zanbalak
Sa mem pou zot klak

Zot koumadir tazar
Gramatin tanto pas razwar
Krwar kreol gagn dan lafwar
Pou aste nou ar bwar
Wadir nou bann lantonwar
Seki zot dir nou pou krwar
Pran nou pou paswar
Zis la pou ranpli zot tirwar
Yer ti demon
Zordi ape partaz bonbon
Nou lapo kapav kouler zanblon
Mai nou leker li bon
Fer bien atansion
Napa pran nou pou kouyon
Nou konn bez kout baton

 

(AYAK)

Read Previous

Nouvelle publication : Les clés psychologiques pour mieux manager vos équipes – Le modèle ONCA

Read Next

Robert O’Brien, nouveau conseiller de Sécurité US

Leave a Reply